Květen 2010

Práce se stresem aneb psychologie studenta ve zkouškovém období

27. května 2010 v 10:49 | Hanchitta |  tracti docti
Když už jsem v tom zveřejňování (pseudo)vědeckých děl, které jako vedlejší efekt produkuje studium na vysoké škole, bylo mi umožněno jako první veřejně publikovat na blogu úryvek z Hanchittiny přelomové psychologické studie, a to o nějaký ten týden dříve, než bude s velkou slávou otištěna ve vědeckých periodikách takových jmen jako je Československá psychologie.
A kdo se poznává, či poznává své přátele, ať udělá čárku (čili zúčastní se v anketě veledůležitého psychologického průzkumu a udělá něco pro vědu).

Lukianos: Dražba životů (aneb filosofické Chcete mě?)

23. května 2010 v 20:20 | Lilia Livida |  tracti docti
Tento článek nepíšu, protože bych měla radost ze života, což je jinak mou obvyklou motivací ke zveřejňování čehokoliv na blogu. Dnešní zápis je ryze učební, neboť na zítřejší zkoušku z řečtiny potřebuju přeložit úryvky Lukiánova díla a přesně si je zapamatovat, čemuž, jak doufám, napomůže přepisování textu. (Ano, je to tak, po 4 semestrech řečtiny ještě stále neumím řecky natolik, abych mohla spoléhat na to, že si to prostě jen tak bez slovníku přeložím. Je to smutné, ale jednodušší než naučit se řecky za víkend je naučit se za tutéž dobu český překlad nazpaměť.)

Předkládám tedy částečně svůj, částečně společný (tím je míněno zbylé řečtináře na hodinách) překlad Lukiánova satirického díla Dražba životů (pův. Bion frasis, lat. Vitarum auctio), v němž si autor velmi sofistikovaně utahuje z velkých filosofických jmen antiky (obvykle tak sofistikovaně, že vám to musí někdo deset minut vysvětlovat, než se onomu subtilnímu vtípku zasmějete). Překlad je splácaný z řeckého originálu, anglického překladu a poznámek z hodin, je tedy možné, že by se v mém překladu Lukiános nepoznal. Ale podle již v jiných článcích zmiňovaných zásad moderní hermeneutiky jsem se alespoň pokusila o překlad současnému člověku srozumitelný.