Prosinec 2008

Očenáš a Jensi na pramici Páně

24. prosince 2008 v 23:08 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
Nezakládám žádnou křesťanskou sektu po vzoru vířivých adventistů sedmého dne (jako Rimmerovi rodičové), i když nadpis tomu napovídá. Na Štědrý den je třeba psát o Vánocích, ale nesmí se tak činit konzumně pod názvem "Vánoce Vánoce přicházejí", i když by to bylo možná výstiženější.

U Zlaté konve

19. prosince 2008 v 20:47 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
(Aneb komentovaný konspekt z Poláčkových Hráčů)
U Zlaté konve zove se jedna ze starosvětských hospod mého studijního krčemného města. S veselými studentskými skupinkami se tam nepotkáte(nejspíš, byla jsem tam jen jednou na obědě a krom nás tam žádní studenti nebyli), ale když jsem přeletěla pohledem po bílé mlze, jež se vznášela u stropu, jsouc živena kotoučky kouře líně stoupajícími z cigaret a dýmek štmagastů, a po dřevěném obkladu lokálu, bylo mi jasné, že by se tam líbilo K. Poláčkovi, významné to osobnosti české meziválečné prózy, a hlavně mému tatínkovi, tedy mým dvěma předním učitelům mariáše.

Běsnění temného ďábla

9. prosince 2008 v 20:40 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
VAROVÁNÍ!!! Tento článek bude PLNÝ sprostých slov. Ať chcete nebo ne, svět je takový. Krutý a nehostinný. A chcete-li přežít, musíte být nämlich takoví, lépe ještě horší. Pokud se obáváte, že vysoká koncentrace hrubých slov by mohla pocuchat cukrovou vatu vašeho idylického žití, raději to nečtěte. Ale nedozvíte se nic o Hanchittině válečném běsnění, jakož i o nebezpečenstvích, které skýtá vybírání rohlíku v nádražní pekárně.

Prastarý diplomatik

5. prosince 2008 v 19:16 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
Nedávno jsem byla uvedna v úžas tím, že jednomu z mých nejoblíbenějších vyučujících, stařičkému diplomatikovi, je teprve 75. let, a že tedy nepamatuje dob Neronových, ba dokonce že ani nemohl působit na dvoře Karla Velikého či v kanceláři Inocence III. Ne, že by snad vypadal tak sešlý věkem či sám o sobě něco takového tvrdil. Ale o určitém typu lidí to prostě už a priori předpokládáte.