Říjen 2008

O stylu kavárenského povaleče

27. října 2008 v 19:41 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
Pravá dáma se při posezení v kavárně nesmí nechat ničím zaskočit. Jen ve chvílích nejvyššího rozčilení je možné, aby prohlásila "no toto!" a omdlela do náruče nejbližšího gentlemana. Pravý kavárenský povaleč a cynik k tomu neomdlívá ani v nejtěžších chvílích, nýbrž stahuje personálu kalhoty s puky. Ano, řeč je o Hanchittě.

Jak dlouho ještě, Catilino??

24. října 2008 v 20:13 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
První varování!!! Tento článek je o politice! O aktuálním dění! (Nuže, pohrdejte mnou, hrdobci.)
Druhé varování!!! Nejste-li latináři, historici, vášniví vyznavači Cicerových politických řečí, nebo alespoň hospodští politologové - amatéři, následující řádky budou pro vás patrně dost ubíjející. To radši čtěte noviny.
Třetí varování!!! Studenti nejmenovaného gymnázia vědí, že po třetím varování následuje bez milosti testík.

Anthrópos mikros kosmos čili mikroaktuality

20. října 2008 v 0:32 | Lilia Livida
Každý den je plný zajímavých a poučných událostí, které byste někomu sdělili, kdyby byl někdo krátce nato poblíž. Ale on není, proto daná situace i se svým edukativním potenciálem zůstane nevyužita a během několika minut zapomenuta, nejde-li tedy o případ, že vám spadne ze střechy na hlavu kominík (to je téma, které by vydalo na pár sezení u psychiatra a bylo by inspirací pro celý článek). Co potom ale dělat s těmi krátkými momenty, při nichž se filosoficky zastavíte s tím, že byste se měli zamyslet nad jejich existenciálním dopadem, a opustivše tuto chvályhodnou myšlenku na to úspěšně okamžitě zapomenete?


Speciální přídavek - Michell ipse

14. října 2008 v 0:36 | Lilia Livida
V úvodu k článku o civitas jsem psala, že kdo se bude cítit nevystižen mou charakteristikou, dle přání mu to poopravím. I neuplynula dlouhá doba a Michell se mě jal kárat,že jsem toho o něm napsala málo a ještě k tomu špatně. Je tedy záležitostí mé cti splnit slovo a obšírně o této osobnosti pojednati, jak jsem byla prve inzerovala.

Berserk

12. října 2008 v 10:07 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
Že studium zušlechťuje a vede ke zdatnosti a ctnosti, si může myslet jen ten, kdo nikdy nic nestudoval. Kdo se nikdy nepokoušel hnán nepříčetnou studijní zuřivostí a děsem z vyhození za dvacet minut zbývajících do limitu odevzdání napsat seminárku o deseti normostranách,či přečíst v cizím jazyku za tři dny to, co jiní nepřečtou za celý život ani v mateřštině. Jde to, většina studentů je schopna takových duševních výkonů, že je to jim samým k neuvěření, nemá to však nic společného se ctností ani zušlechtěním. Jde o stav berserka, tedy bojového šílenství, jenž není vlastní jen metrákovým hroudám svalů plivajícím krev a sliny a točícím kolem sebe kyjem.

O mladistvých filosofech /De philosophis iuvenilibus

8. října 2008 v 14:12 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
Perfecti philosophi pauci nasciuntur. Et fieri posse, ut philosophi non sitis nec post succesionem ad discendo in facultate philosophica, nec post conscribendum in programmo (eruditi in lingua latina nollite me lapidare, dictionarium et stientias mihi abest) PhiloZophiae, ut anno post feci. Etiam dubium non est, quin vobis adiuvandum non sit cursus semestris philosophiae cum examine absolutus. Philosophia enim non constat in loco, quo conscripsistis, nec in cursibus, qui absoluistis. Quod igitur est ea substantia, qua ex philosopho philosophum fecit ?
---
Eruditi in lingua latina in lingua philosophorum legant!

Filosofem se rodí málokdo. A nemusíte se jím stát ani hned poté, co jste nastoupili na filosofickou fakultu, nebo poté, co jste se zapsali do studijního programu Filozofie, jak jsem učinila rok nato. Nemusí vám k tomu pomoci ani jednosemestrální povinný kurz filosofie zakončený zkouškou. Filosofie totiž není o tom, kam jste se zapsali a co jste absolvovali. Co tedyje onou substancí, jež činí filosofa filosofem?
---
(Vzhledem k hloubce myšlenek a závažnosti tématu poskytnu informace bilingvně, by tak lépe odolaly zubu času a zachovány byly pro poučení věkům budúcím.)