Jak to všechno začalo...

18. srpna 2008 v 22:35 | Lilia Livida |  latibulum draconis
Toto se dozvědělo bratrstvo, když poprvé spatřilo tehdá ještě tajemného představeného Cechu mágů, Karla Moraye. Prozrazuji, že původně to měl být záporák, krasy zrádná a myš úlisná, ale nějak se mi to vymklo z rukou:-)

Mí věrní! Za dobu, kdy jste se cvičili v rozličných umění boje a magie, se opět poněkud změnila situace za branami našeho Cechu.Od zavraždění vévody Konráda (bravurně provedeného, jen co je pravda) uběhlo už pár měsíců a prokletí a hrozby, jež vévodkyně svolávala na naše hlavy, zatím vyznívají na prázdno. Vévoda si totiž za celý život nadělal v rodině více nepřátel, než je zdrávo. Kdo ví, jestli měl tehdy v onom sporu o nástupnictví pravdu on, či náš nynější král Walram, jistě však je, že by bylo bývalo lépe smířit se bez boje s titulem vévody a počkat si, než Walrama vezme čert. A nebo čertu pomoci, jak bývá v jejich rodu zvykem. Konrád však zvolil otevřený, čestný boj a zaplatil za to. Nejprve vysláním do nejtužších pohraničních válek, kde kupodivu nejenže nezahynul, ale vydobyl si i slávu - a nyní tím, že se celá rodinka zdráhá pomstít jeho smrt. Nedá se mu odepřít, že to byl velký muž, lepší, než jakého bych v takovém rodě čekal. Nicméně musel zemřít. Za to, že se tak stalo, vděčím vám a především tobě, Orine, můj učedníku. Nastalá situace ale vyžaduje další velké činy, což je hlavní důvod, proč jsem vás svolal. Než vám však vyložím, co potřebuji, myslím, že vám dlužím jisté vysvětlení. Jste v mých službách již téměř dva roky a prokázali jste, že nejste zanedbatelnými hráči v partii, kterou hrajeme. A máte právo znát pravidla hry. Abyste vše pochopili, musím vám vyložit události, které se staly dlouho před tím, než jste spatřili světlo světa a také poodhalit střípky své vlastní minulosti. Před více než jedním a půl stoletím v zemi vládl mocný rod Morayů. Vládl tedy především formálně. Nemalou část území měl v rukou fakticky druhý významný rod - rod pánů z Warenne. Zatímco jméno Moray vám pravděpodobně nic neříká, rod pánů z Warenne nemůžete neznát. Vždyť tímto přízviskem se pyšní každý, kdo si může říkat šlechtic, včetně našeho krále Walrama. Před zhruba sto padesáti lety se tito rozhodli svrhnout současného krále a sjednotit vládu v zemi v jejich rukou. V podání tak nečistého rodu to nemohlo vypadat jinak, než jak to bylo - masová vražda nevinných lidí. Plán byl, jak jsem naznačil, prostý - vyvraždit Moraye do posledního, včetně žen a dětí. Provedení však bylo velmi mazané. Warenni vyslali ke králi poselství, jež mělo dohodnout sňatek mezi královým synem Albertem, následníkem trůnu, a Alžbětou, dědičkou rodu Warennů. Sňatkem měla být země spojena a oba měly vládnout společně. Král na tento návrh přistoupil a přijal i se všemi členy rodu pozvání na svatbu, což výborně hrálo do karet Ottovi III., později zvanému Krvavý, hlavě rodu Warennů. V noci po svatební hostině byli všichni nic netušící Morayové zamordování podle ve spánku. Pouhou náhodou se podařilo uniknout manželce Albertova mladšího bratra i se svým malým synkem. Novopečený král Otta to ale záhy zjistil a nechal ji stíhat. Poslední, co ona dobrá žena - Magdaléna se jmenovala - stihla, bylo svěřit svého syna do výchovy představenému Kouzelnického cechu. Poté byla chycena a na místě ubita Ottovými žoldáky. Nyní bude pro nás důležitý osud onoho chlapce. Jmenoval se Karel, chcete-li klasickým jménem užívaným v cechu Carolus, a bylo mu šest let, když se začal připravovat na studia magie. Co do talentu to byl jen lehce nadprůměrný žák, ale všechny dalece přesahoval svou pílí, vůlí a silou v překonávání nejrůznějších překážek. Nezapomněl totiž na onu strašnou noc, kdy byla vyvražděna jeho rodina a už tehdy, ve svých šesti letech, si slíbil, že jednoho dne vrátí rodu Morayů bývalou moc a slávu a pomstí svatební masakr. Postupem času nabyl v magii těch nejvyšších znalostí, že ani mistři ho již nebyli schopni naučit více. Jeho poznání se mu však nezdálo dostatečné k tomu, aby učinil, co si předsevzal: Warenni se na trůnu usadili a krutou rukou drželi v šachu celou zemi. A nejen ji, ale i přilehlá království. Karel se však nespokojil se svými schopnostmi mága. Hledal stále nové obzory, které by mu pomohly uskutečnit jeho cíl. Vycvičil se tedy i v mocnému umění theurgie, ale stále nenašel to, co hledal - prostředek k nabytí moci, kterou potřeboval k získání vlády nad královstvím, která mu právem náležela. Po dlouhém zvažování se nakonec uchýlil ke kroku, za který si vysloužil opovržení a nenávist celého okolí. Snad to bylo oprávněné, ale jeho slib byl důležitější, než názor okolí, a on věděl, že musí své poslání dovést do konce za každou cenu, i kdyby jej to mělo stát slibnou kariéru, všechna přátelství, nebo i život. Zaměřil tedy své schopnosti na cestu, která se dá nazvat stezkou temnoty. Po důkladném studiu knih zabývajících se nekromancií si konečně byl jist, že dokáže svůj cíl dokončit. Byla by lež tvrdit, že nikdy nepochyboval o správnosti svého rozhodnutí, vždyť zabývat se oživováním mrtvých a vůbec pracovat se smrtí se vždy spojuje se zvráceností lidské duše. On však byl přesvědčen, že i přes svou zainteresovanost v temném umění si zachoval čistý rozum. Nečinilo mu nejmenší potěšení, oživovat páchnoucí mrtvoly z bojišť a vytahovat kostlivce z hrobů, ale s jejich pomocí a především díky svému umu v magii se mu podařilo ovládnout svou někdejší školu - cech kouzelníků. Stal se tedy představeným a po jistém "přemlouvání" se mu podařilo strhnout ostatní studenty i mistry pro svůj plán. Pak už jen zbývalo opatřit nenápadně dostatečné množství surovin pro armádu a čekat na pravou chvíli. Tímto ukončím svou rozsáhlou historickou přednášku. Doufám, že jsem vás příliš nenudil, ale považuji tyto věci za krajně důležité. Poslední tajemství nakonec. Myslím, že jsem se doposud nepředstavil, což je po dvou letech ostuda. Jsem, asi jak už tušíte, Karel Moray. Další důležitá věc je, že právě teď nastává ona pravá chvíle, a máte na tom jistou zásluhu také vy. Král Walram již nemá tak silné postavení, jak míval. Země je neustálou jeho expanzí vyčerpaná a odpor lidu sílí. Přidávají se rozkoly v rodině. Někteří členové rodu se domnívají, že za smrtí vévody Konráda stojí právě král, což dělí královský rod na dvě nepřátelské skupiny. Okolní státy, kterých mimochodem už příliš nezbylo, nemohou zaútočit na tak velkou říši, jako je tato, a to i tehdy, když zuří občanská válka. V celé zemi navíc panuje zmatek, což je ta nejlepší příležitost, jak provést v tajnosti první část mého plánu. Dalším důležitým bodem, proč si jsem jist, že nastala má chvíle, je vaše skupinka. Dlouho jsem hledal schopné, leč neznámé dobrodruhy, kteří by mi pomohli učinit kroky, kterých jsem se nemohl chopit já sám či mí nemrtví "přátelé". Nyní mám vás a doufám, že mi pomůžete vyřídit první část plánu. Nemine vás za to odměna. Ale abych vysvětlil, jaká bude, musím vám vyložit v přesnějších obrysech i svůj plán. Jak jsem se už zmínil, jako dědic rodu Morayů mám plné právo vládnout této zemi a jsem si jist, že pokud se mi podaří stát se králem, nastanou lepší časy než za tyranie Warennů. Je mi však jasné, že jeden člověk, byť sebeschopnější, nemůže tak obrovské impérium řídit. Mám proto plán, jak zařídit stát. Asi nebude ideální, ale v každém případě lepší, než jaký je teď. Moc se musí soustředit do rukou lidí, kteří jsou opravdu schopní a nadprůměrně nadaní - do rukou přirozené aristokracie, nesmí se dědit po zdegenerovaných liniích jediného rodu. Je třeba svěřit vládu do rukou těm nejlepším filosofům, vědcům, mágům, ale také lidem schopným v boji a obchodu. Tito lidé (i když toto označení může být zavádějící) dostanou každý ke správě jedno území království a vytvoří radu, které bude předsedat král. Král potvrzuje členství v radě a rada bude zase potvrzovat nového krále z mého rodu. Každý občan státu má možnost stát se šlechticem a něco znamenat, je jedno, jestli je synem obchodníka, hraběte nebo sedláka, vše závisí pouze na schopnostech, které prokáže. Tak je to spravedlivé, nemyslíte? Ale abych se vrátil k vašemu úkolu. Po dobu, kterou jsem na světě, jsem se dozvěděl o několika osobnostech, které, jak se domnívám, by byly těmi nejlepšími členy rady. Prosím vás tedy, abyste se pokusili jednotlivé osoby vypátrat a přesvědčili je o správnosti našeho úmyslu a požádali je o pomoc při - řekněme - revoluci. Nemohu vám dát průvodní list, byl by to v případě nesnází příliš jasný důkaz proti mně. Dám vám však s sebou Meč vysvobození (s to je pořádně pádný argument) a jinak doufám, že informace, které jsem vám svěřil, vám poslouží lépe než kus papíru, který bych mohl napsat. Většina těchto lidí však žije ve skrytu a nebude je snadné vypátrat, natožpak přesvědčit. Jsem si však jist, že to zvládnete. Mějte na paměti, že o cíli vašeho putování by se krom zasvěcených neměl nikdo dozvědět, a hlavně ne osoby oddané rodině Warennů. Mělo by to velmi neblahé následky, a to především pro vás a také pro mě. A vaše odměna? Zde máte seznam budoucích členů rady, které je třeba vyhledat. Myslím, že je vše jasné.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama