Hlavní cizí postavy

15. srpna 2008 v 21:56 | Lilia Livida |  latibulum draconis
Charakteristiky hlavních CP.

Karel Moray (člověk, mág úr.20, theurg úr.18, nekromant úr.16; síla8/-1, obr.18/+3, odl. 15/+2, int.19/+4, char.15/+2; přesvědčení neutrální - zmateně dobré)
Jako jediný před více než jedním a půl stoletím přežil masakr, který na jeho rod (v té době vládnoucí) přichystali zlotřilí páni z Warenne, aby se mohli zmocnit vlády nad zemí. Celý svůj život poté zasvětil studiu magie, theurgie a nekromancie, neboť doufal, že s těmito znalostmi se mu podaří získat zpět moc v zemi a stát se králem. To se mu nakonec ale podařilo až s pomocí družiny.
Naživu se po tak dlouhou dobu dokázal udržet díky své částečné proměně v nemrtvého, která však krom kýžené dlouhověkosti měla i nepříjemné vedlejší účinky: Karel má mrtvolně bledou pleť, jež ostře kontrastuje s dlouhými černými vlasy a vousy. Jeho oči jsou až nepřirozeně velké a v jejich vyhaslé temnotě jakoby číhala smrt. Proměna se však nepodepsala pouze na jeho zjevu, ale i na psychice. Ačkoliv se král zdá na první pohled být naprostým stoikem, jeho nitro zmítají neustálé výčitky svědomí a nejistota, někdy i vážnější psychické problémy.
Poněvadž se celý život zabýval víceméně teoretickými a odtažitými vědami, kralování si představoval trochu naivně. V rozhodování ohledně státnických záležitostí si tedy nechává poradit svými rádci a země mu za svůj rozkvět vděčí spíše zprostředkovaně.
Za manželku má Ludviku z Warenne, již si vzal na znamení "dobré vůle" po vyhnání jejich rodu. Má dceru Magdalénu, zatím dětského věku.
Abelard (Černá dýka) (elf, sicco úr. kolem 30, něco málo z alchymie; síla 8/-1;obr.18/+3 (nemá ruku, už to není, co bývalo), odl.7/-2, int 19/+4, char.18/+3; přesv, neutr. - zm. dobré)
Bývalý oficiální, současný neoficiální vůdce podsvětí. Nyní je součástí Rady království na pozici hlavního "ekonoma". Za svého mlada byl nepřekonatelný ve všech siccovských disciplínách, nyní, zmožen několika zatčeními a tvrdým mučením, už je to s praktickým výkonem poctivého zlodějského řemesla trochu složitější, vzhledem k tomu, že má useknutou levou ruku (byť nahrazenou vysoce kvalitní alchymistickou protézou), a zjizvený obličej vylitý olovem. Jedno oko - údajně to zdravé - si kryje páskou, druhé je šedé a bez panenky. I přes děsivý vzhled a poněkud nevybíravý smysl pro humor si snadno získává přízeň okolí a jeho charismatu málokdo odolá.
Je velmi vznětlivé a nevyrovnané povahy, téměř vždy se řídí city a instinkty, i když umí tyto projevy navenek ovládat. Svůj bystrý rozum používá jenom při práci - tedy při strojení intrik. Jeho přesvědčení je sice označeno jako zmatené dobré, nicméně často zůstává jenom u toho přesvědčení - jeho činy často pochodují daleko za morálním cítěním, a to ať už v životě soukromém, nebo při práci pro blaho státu. Nenechá si zabránit v užívání všech radostí života a často popustí uzdu i svým špatným vlastnostem - zlomyslnosti a mstivosti. Pak toho sice upřímně lituje, ale za tu trochu radosti mu hřešení rozhodně stojí. Svědomíčko si chodí vyčistit k veleknězi Ignácovi, jehož ctí jako vlastního otce. Našli se svého času jistí opovážlivci, kteří si troufli tvrdit, že Abelard je natolik v knězově vlivu, že vlastně celý cech je jen pobočkou oficiální církve. Daní opovážlivci však - v zájmu cechu i církve - nedostali možnost tvrdit to příliš dlouho a nahlas.
Azoth ze Stadolů erbu Houpacího koníka - to je důležité! (trpaslík, theurg, úr. kolem 30, síla7/-2, obr. 16/+2, odl. 19/+4, char.13/+1(hůl), int.13/+1, přesvědčení zmateně dobré)
Další členka Rady, nejlepší theurg ve známém světě. Rodem pochází z nepříliš významného šlechtického trpasličího rodu. Bylo by však chybou si ji představovat jako nemytou zarostlou kouli. Azoth nevypadá ani tak moc jako trpaslice, spíš jako malá lidská žena (takže žádné vousy). Říká se, že je to tím, že její rod je spřízněn odpradávna s lidmi.
Původně byla dobrodruhem, ale poté jí dobývání světské slávy začalo nudit a vrhla se s vytrvalostí sobě vlastní do studia a založila školu alchymie a theurgie pro trpaslíky v horách, kde si ji vyhledal Karel a požádal o spolupráci na státním převratu.
Azoth je totální flegmatik s průzračným cítěním i uvažováním. Není snad nic, co by jí dokázalo rozčílit nebo zkazit permanentně dobrou náladu, takže v Radě má za úkol především uklidňovat horké hlavy, jinak se do vlády moc nezapojuje. Má v podstatě stále duši bezstarostného dítěte, ale přesto jí nechybí zodpovědnost a odvaha. Slabší stránkou je někdy necitlivost, absence společenského taktu a neschopnost mluvit o čemkoliv jiném, než je alchymie.
Je manželkou Abelarda. O jejich rasově velmi neobvyklém svazku šlo po Hlavním městě spousta drbů. Nejvíce se spekulovalo o tom, že šlo o peníze a šlechtický titul, nicméně kolovaly i mnohem ožehavější historky.
Otec Ignác (člověk, kněz, int,char. 21/+5 přesv. zákonně dobré)
Dalším členem Rady je velekněz oficiální církve Ignác. Je to starý muž vysoké postavy a velebného vzhledu. Zajímavé je, že nemá žádné nepřátele, zejména ne ty osobní. Vždycky mluví tiše a klidně a zdá se, že téměř nikdy neprosazuje svůj názor, přesto se však skoro vždy stane podle jeho vůle. Málokdy je též přistižen při konání okázale dobrých skutků. Veškerý čas tráví při zpovědích a duchovních rozhovorech s nejrůznějšími lidmi. Zná snad každého v Hlavním městě a ví vše o problémech každé ze svých oveček. (Zloději tomu říkají, že má na každého špagát; poněkud nebezpečně se mezi nimi spekulovalo i o tom, že Abelard je jeho pouhou loutkou, viz výše). Nikdy mu však nebylo dokázáno, že by se jakkoliv zachoval proti dobrým mravům či zneužil zpovědního tajemství, zároveň mu ale až podezřele často hrála do not šťastná náhoda v chování spoluobčanů. Pravdou je, že pojetí Dobra u otce Ignáce rozhodně není černobílé, ne však nespravedlivé.
Otec Ignác zůstává tajemným mužem - nikdo neví, jaké je jeho příjmení, věk si nikdo nedovolí odhadovat (i nejstarší pamětníci z města říkají, že byl veleknězem už za jejich mlada), není nic známo ani o jeho původu. A snad to nikoho po těch letech už ani nezajímá, pro mnoho lidí je živoucím světcem a u těch nejsou přesná životopisná data důležitá. Rozhodně ne tak jako bájné zázraky, o kterých zbožné babičky vyprávějí svým vnoučatům.
Vedlejší CP
Hrabě Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (člověk, kdysi šermíř)
Předseda sněmu zemské šlechty, aristokrat tělem i duší. Důstojný pán v nejlepším věku, velice konzervativní, ale mnohdy až nepříjemně inteligentní. Má velice přesnou představu, jak by měl stát a jeho čelní představitelé vypadat. Někteří z nich mu do toho rámce příliš nezapadají, a tak jim není nakloněn. Rozhodně se mu nelíbí Orin a Balin, kteří se přímo specializují na to, jak dělat co největší ostudu a tak nějak nemají styl pravého knížete. Podobně je na tom Černá Dýka (nespojuje si jej, ostatně jako nikdo krom několika zasvěcených, s největším kriminálníkem království za minulého krále), kterým přímo opovrhuje, protože mu připadá zrádný a prohnaný. Shill a Azoth mu nevadí, i když by taky měl výtky, Karla a Ignáce má v úctě.
Drakobijec
Člověk neurčitého věku (25-35 let) nevšední krásy a inteligence. Rysy tváře vypadají trochu cizokrajně. V soutěži však nebojoval úplně čestně (z jedné disciplíny byl diskvalifikován). Nosí s sebou těžký dvojruční magický meč proti drakům, ale nepoužívá jej. Velice se skamarádil se Shill, Balin a Orin ho nesnášejí.
Ismail bej (člověk z východu, sicco, asi 20. úroveň, neutrální)
Ismail bej je přesně ten typ člověka, o kterém na první pohled víte, že není radno se k němu obracet zády. Původně byl členem zlodějského cechu na území Hlavního města a soupeřil s Abelardem o post vůdce cechu. Představeným se nakonec stal Abelard, ale kvůli Ismailově mladému věku (tehdy mu bylo pouhých 18) jej nezabil, jen mu doporučil, že bude lépe, když se v Hlavním městě nebude ukazovat.
Od té doby Ismail bej pobývá v okolních zemích a kuje tam své nekalé plány; má všechny schopnosti k tomu, aby se stal dokonalou šedou eminencí - exotický vzhled a jemné vystupování, krásná tvář a dlouhé černé vlasy spletené do copánků mu zajišťují přízeň manželek důležitých osob, a ve vyjednávání mu napomáhá skvěle vyvinutá empatie, hraničící se schopností číst myšlenky.
Dalo by se čekat, že shromažďuje síly k tomu, aby se pomstil Abelardovi za dávnou porážku a nahradil jej na postu vůdce cechu, nicméně v jeho počínání nelze vysledovat žádný určitý záměr. Možná, že jeho záměr není jasný ani jemu samému.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama