Srpen 2008

Legolandovo sólo 1

31. srpna 2008 v 16:51 | Lilia Livida |  latibulum draconis
Hra, z níž se zde již prve objevil králův deník. Nakonec jsem se rozhodla ponechat vše v syrovém záznamu z icq. Vynikne tak nejlépe Legolandův osobitý styl mluvy i hry (jistě poznáte, co je práce jeho a co PJ).

Legolandovo sólo 2

31. srpna 2008 v 16:51 | Lilia Livida |  latibulum draconis
Pokračování, z nějakého důvodu se to nevejde do jednoho článku, ačkoliv to má jistě méně než předepsaný počet znaků. Doporučení pro hráče: před tím si dočtěte deník, jesti chcete být v obraze.

Průzkum poloveřejného mínění

30. srpna 2008 v 20:12 | Lilia Livida
Zjistila jsem, že lze na blogu vystaviti anketu. Tedy směle do toho, člověk má zkoušet, dokud je mladý. Hned se tam pokusím něco motivačně naťukat...a vy hlasujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Fantom benzínových pump

30. srpna 2008 v 0:01 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
Dnešní den pro mě byl pohnutkou, abych si položila zásadní otázku, a to proč ještě dva roky poté, co jsem obdržela řidičský průkaz, nejsem schopna spořádaně nabrat benzín. Čtěte a zjistíte, že na žádné pumpě, kterou jsem poctila svou návštěvou, na mě do smrti nezapomenou.

Mater familiae

28. srpna 2008 v 20:15 | Lilia Livida |  ex mea vita commota
Má drahocenná mateř je na první pohled elegantní dáma v nejlepších letech, kterou v dobré společnosti uhlazení lidé oslovují paní magistro nebo dokonce paní profesorko. Správně je paní bakalářko a magistro, to před ní ale neříkejte nahlas, ona přece nestudovala tři vysoké školy kvůli titulům. Abych zbourala auru vznešenosti, ale i určité suchopárnosti, která se kolem ní tímto buduje, poodhalím v následujících řádkách něco z jejího řádění, jež však před světem bedlivě tají.

Co tím chtěl básník říci?

27. srpna 2008 v 22:29 | Lilia Livida |  tracti docti
Rozbor básně Jana Zahradníčka. Jediný případ, kdy se mi snad podařilo pochopit, co že si to vlastně básník prozpěvoval, a také to popsat tak, aby to přinejmenším znělo učeně. Poslyšte tedy, co ctihodného poétu napadlo poté, co četl dona Quijota.

Výňatek z králova deníku

27. srpna 2008 v 22:06 | Lilia Livida |  latibulum draconis
Králův deník je důležitým dokumentem k pochopení toho, co hrál samostatně Legoland, ale i ke všem dějům, co se udály na Orlíku. Krom hráčů dračího doupěte to může být zajímavé snad už jen pro vyznavače aristotelské metafyziky. No, spíš pro ně než pro hráče.
Legolendova hra se sem uže nevešla, bude publikována později.

Zeď nářků

25. srpna 2008 v 21:07 | Lilia Livida |  Kniha hostí
Tuto rubriku a tento článek zakládám jen a jen na žádost Sonince. Chtěla po mně, abych si zřídila knihu hostí. Nevím, jak se to má správně udělat. Možnost "Zpráva autorovi" v nabídce blogu urážela můj estetický jemnocit, proto se musíte spokojit s tím, že kniha hostí bude komentář právě k tomuto článku. Howgh.

Po četbě Tváře baroka

24. srpna 2008 v 22:31 | Lilia Livida |  tracti docti
Jako mnoho z článků zde je i tento převzat z dopisu. Kdosi se mě kdysi ptal, jak je to s tím barokem, a poněvadž jsem zrovna tou dobou byla okouzelna knihou Zdeňka Kalisty Tvář baroka, dostalo se onomu nešťastníkovi mejlu následujícího obsahu. Nutno k jeho cti poznamenat, že výklad dočetl až do konce.

Ti, co by potřebovali samostatnou kategorii

24. srpna 2008 v 22:28 | Lilia Livida |  de quo saepe loquor

Každý biolog, matematik či lingvista má potřebu systematizovat. A když se vyskytne něco, co do spleti jeho škatulek nižádným způsobem nezapadá - a že toho i při sebedůslednější práci nebývá málo-, popere se s tím po svém - vytvoří přihrádku pro jsoucna, která mají společné právě to, že s ničím jiným nemají nic společného. Nenalezli-li jste se v ničem jiném, zkuste štěstí tu.